Dla wykładowców


Poniżej zamieszczamy szablony dokumentów, obowiązkowo wykorzystywanych zarówno podczas procesu dydaktycznego, jak i realizacji projektu:


SZABLON PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
Wszystkie prezentacje multimedialne wyświetlane podczas zajęć, obowiązkowo muszą być przygotowane na powyższym szablonie.
Szablon może być wykorzystany jedynie podczas trwania zajęć.
W przypadku konieczności wydruku prezentacji prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu.


PAPIER FIRMOWY
Wszelkie materiały dodatkowe przekazywane studentom (skrypty, testy, materiały uzupełniające itp.) oraz korespondencja dotycząca projektu (np. z Biurem Projektu) OBOWIĄZKOWO musi być umieszczona na powyższym szablonie.


SZABLON SYLABUSA


SZABLONY DZIENNIKÓW ZAJĘĆ
Dziennik zajęć na rok akademicki 2010/2011
Dziennik zajęć na rok akademicki 2011/2012


SZABLONY ANKIET
Ankieta PRETEST
Ankieta POSTTEST