Opłaty


Z uwagi na fakt, iż projekt "Nowe kierunki - nowe horyzonty" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ROCZNY koszt studiów wynosi:

1 200,00 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto nr:

32 1160 2202 0000 0001 1136 0981

BANK MILLENNIUM S.A.

 Ostateczny termin dokonania opłaty mija z dniem 30.09.2011 r.

 

WAŻNE

W tytule przelewu prosimy zamieścić imię i nazwisko uczestnika studiów

oraz informację: "opłata za studia podyplomowe EFS".


W polu: "ODBIORCA / WŁAŚCICIEL RACHUNKU" prosimy zamieszczać:

WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

UL. BRZOZOWA 3

93-101 ŁÓDŹ